Brak informacji

 

Dobre, dnia …………….


…………………………………………………


…………………………………………………


…………………………………………………


…………………………………………………


Wójt Gminy Dobre


Podanie
Uprzejmie proszę o nadanie numeru porządkowego nieruchomości działka/ działki ………………………….. położone w miejscowości …………………………………. gmina Dobre.
Załączniki:
  1. Akt własności  2. Mapka z projektu podziału


    lub projekt zagospodarowania działki.

Accessibility