• Brak kategorii

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i kontroli

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Sekretarza

Informacja o wynikach I etapu rekrutacji na stanowisko ds. zobowiązań pieniężnych i kontroli

Zarządzenie nr 61/2024 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Sekretarza w Urzędzie Miasta i Gminy Dobre

Zarządzenie 58-2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i kontroli

Zarządzenie 53/2024 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Dobre

Informacja o wynikach naboru ds. rady gminy, ochrony przeciwpożarowej i działalności gospodarczej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. rady gminy, ochrony przeciwpożarowej i działalności gospodarczej

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko do spraw rady gminy, ochrony przeciwpożarowej i działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw rady gminy, ochrony przeciwpożarowej i działalności gospodarczej

Informacja Wójta Gminy Dobre w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dropiu

Zarządzenie z dnia 14 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko do spraw planowania przestrzennego i budownictwa

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na wolne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i budownictwa w Urzędzie Gminy Dobre.

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mlęcinie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrem

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrem

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrem

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dropiu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu

konkurs na stanowisko do spraw ksiegowosci budzetowej i plac

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlecinie

Konkurs na wolne stanowisko urzednicze ds. swiadczen rodzinnych

Wójt Gminy Dobre oglasza nabór na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Mlecinie

Wójt Gminy Dobre oglasza nabór na stanowisko Dyrektora Zespolu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.planowania przestrzennego i budownictwa

lista osób spelniajacych wymagania formalne na stanowisko urzednicze

Nabór na wolne stanowisko urzednicze

Konkurs na wolne stanowisko urzednicze do spraw wymiaru zobowiazan pienieznych, kontroli i plac

Nabór na wolne stanowisko urzednicze

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Dobrem zatrudni na zastepstwo na czas usprawiedliwionej nieobecnosci pracownika

Poszukiwane rodziny wspierajace

Nabór wolne stanowisko urzednicze w UG Dobre ds.ksiegowosci podatkowej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem

Zarzadzenie ws. Komisji Rekrutacyjnej

Nabór na wolne stanowisko urzednicze w UG Dobre do spraw kadr

Nabór na stanowisko do spraw promocji gminy, kultury i muzealnictwa

Nabór na wolne stanowisko w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej

Zarzadzenie nr 60 – Powolanie Komisji Rekrutacyjnej

Nabór na wolne stanowisko urzednicze

Nabór na wolne stanowiska w Gminnym Zlobku w Dobrem

Konkurs na dyrektora zlobka

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu

Oferta pracy – asystent rodziny

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

OGLOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OSRODKU POMOCY SPOLECZNEJ

Ogloszenie konkursu na Dyrektora GOK

Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej w Mlecinie

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY W GOPS

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY W GOPS

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Dobrem oglasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby calkowicie ubezwlasnowolnionej.

Nabór na wolne stanowisko urzednicze

LISTA KANDYDATÓW SPELNIAJACYCH WYMOGI FORMALNE.docx

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby calkowicie ubezwlasnowolnionej

Ogloszenie o naborze na stanowisko referent do spraw swiadczen rodzinnych w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Dobrem

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzednicze – Sekretarza Gminy w Urzedzie Gminy Dobre.

Nabór na stanowisko ds. obslugi informatycznej Urzedu Gminy Dobre

Nabór na stanowisko ds. obslugi informatycznej Urzedu Gminy Dobre

Nabór na wolne stanowisko glównego ksiegowego w wymiarze 1/2 etatu w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Dobrem

nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na stanowisko ds obslugi informatycznej Urzedu Gminy Dobre.

informacja o naborze na wolne stanowiskow GOPS

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko inspektora ds.planowania przestrzennego i budownictwa

Lista kandydatów spelniajacyych wymagania formalne na stanowisko inspektor ds.planowania przestrznnego i budownictwa

Nabór na wolne stanowisko Inspektora do spraw planowania przestrzennego i budownictwa w Urzedzie Gminy Dobre.

Konkurs na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Dobrem

Informacja – Konkurs na wolne stanowisko pracy Inspektora do spraw gospodarki wodno-sciekowej i drogownictwa w Urzedzie Gminy Dobre

Informacja – Konkurs na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Dobrem

Konkurs na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Dobrem

Konkurs na wolne stanowisko Inspektora do spraw gospodarki wodno-sciekowej i drogownictwa w Urzedzie Gminy Dobre

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ,,Inspektora ds ochrony srodowiska”

Ogloszenie – konkurs na stanowisko Inspektora ds. ochrony srodowiska

Konkurs na stanowisko Inspektora do spraw ochrony srodowiska

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu

LISTA KANDYDATÓW SPELNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko REFERENT KSIEGOWY GZAS w Dobrem

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA KSIEGOWEGO ( 1/2 etatu ) W GMINNYM ZESPOLE ADMINISTRACYJNYM SZKÓL W DOBREM

Konkurs na stanowisko referenta do spraw ksiegowosci GZAS

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GLÓWNEGO KSIEGOWEGO W GMINNYM ZESPOLE ADMINISTRACYJNYM SZKÓL W DOBREM

LISTA KANDYDATÓW SPELNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko GLÓWNY KSIEGOWY GZAS w Dobrem

Wybór pracownika – stanowisko ds ksiegowosci podatkowej

Informacja Wójta Gminy Dobre o wynikach naboru na wolne stanowisko ,,Inspektora ds. ksiegowosci podatkowej w Urzedzie Gminy Dobre”

Konkurs na stanowisko glównego ksiegowego GZAS

Protokól z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powolanej do analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na wolne stanowisko Insp. ds. ksiegowosci podatkowej

Nabór na wolne stanowisko Inspektora do spraw ksiegowosci podatkowej

Accessibility