Brak informacji

 OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 7 lipca 2015 roku
Na podstawie art.6 ust.5 i art.92 ustawy z dnia 14 marca 2013r o referendum ogólnokrajowym/Dz.U. z 2003r, Nr 57, poz.507z późn.zm/ oraz art.16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia


2011r- Kodeks wyborczy/Dz.U.Nr 21, poz.112 z późn.zm./ , poniżej podaję informację :
o numerach i granicach obwodów głosowania , siedzibach obwodowych komisji ds referendum , w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego i lokali przystosowanych dla potrzeb niepełnosprawnych w Gminie Dobre do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.


Numer


obwodu
Granice obwodu


Siedziba


Obwodowej Komisji


do spraw referendum


1


Sołectwo Dobre I z ulicami:/Szkolna,Jana Kilińskiego od nr 1 do nr 5,Wincentego Witosa,Rynek,Tadeusza Kościuszki, Gen.Jana Skrzyneckiego,Polna, Głowackiego,Gen.


Władysława Sikorskiego, Zdrojówki,Lawendowa /.


Sołectwo Dobre III z ulicami:Jana Dobrzynieckiego,


Jana Kilińskiego od nr 6 do końca ulicy,Prosta, Sportowa, Armii Krajowej,Słoneczna,Lazurowa,Krótka/.


Poręby Nowe,Poręby Stare .


Gimnazjum im.


Henryka Sienkiewicza


w Dobrem
2


Sołectwo Dobre III z ulicami:/Henryka Sienkiewicza,


Kopernika,Stanisława Moniuszki,Władysława Reymonta, Adama Mickiewicza, Krótka, Lazurowa/ ,


Sołectwo Dobre II z ulicami:/Józefa Poniatowskiego,


Konstantego Laszczki,Przemysłowa,Targowa/,


Czarnogłów,Duchów,Pokrzywnik,Wólka Czarnogłowska.
Gimnazjum im.


Henryka Sienkiewicza


w Dobrem


3


Kąty Borucza,Wólka Kokosia,Brzozowica, Rynia,


Głęboczyca,Antonina,Kobylanka,Rąbierz Kolonia ,Rudno, Walentów


Gimnazjum im.


Henryka Sienkiewicza


w Dobrem
4


Makówiec Mały,Makówiec Duży,Marcelin,Nowa Wieś, Sąchocin,Sołki, Świdrów,Czarnocin,Drop,Jaczewek,Joanin,


Modecin,Radoszyna,Ruda Pniewnik,Wólka Kobylańska


Szkoła Podstawowa


w Dropiu
5


Rudzienko,Grabniak,Adamów,Mlęcin,Gęsianka,Osęczyzna,


Rakówiec,Wólka Mlęcka


Remiza Ochotniczej


Straży Pożarnej w


RudzienkuLokale obwodowych komisji ds referendum w dniu 6 września 2015 roku czynne będą


od godz.6.00 do godz.22.00.


Lokalem wyznaczonym dla potrzeb niepełnosprawnych jest Obwodowa Komisja ds referendum


Nr 4 w Dropiu i Obwodowa Komisja ds referendum Nr 5 w Rudzienku.


Właściwymi dla głosowania korespondencyjnego są wszystkie obwodowe komisje do spraw


referendum w gminie Dobre.


Wójt
Tadeusz Gałązka

Accessibility