Brak informacji

 

O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 6 września 2011 roku


Na podstawie art.16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy/ Dz.U.Nr 21 poz.112 z późn.zm/ oraz Uchwały Nr XXXIV/250/06 Rady Gminy w Dobrem z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy Dobre na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów /Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2006 Nr 151 poz.5063/podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
Numer obwodu głosowania


Granice obwodu głosowania


Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej


1


Grabniak, Dobre I z ulicami:Jana Kilińskiego, Gen.Jana Skrzyneckiego, Polna,Głowackiego, Tadeusza Kościuszki, Rynek, Władysława Sikorskiego, Szkolna, Zdrojówki, Witosa


Dobre II z ulicami:Targowa, Józefa Poniatowskiego, Konstantego Laszczki, Przemysłowa.


Dobre III z ulicami: Władysława Reymonta , Moniuszki, Kopernika, Henryka Sienkiewicza,


Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Jana Dobrzynieckiego, Słoneczna , Sportowa, Prosta, Jana Kilińskiego od granicy wsi Rudzienko do rowu melioracyjnego przy Szkole Podstawowej w Dobrem.


Szkoła Podstawowa w Dobrem

2


Rudno,Rąbierz Kolonia,Antonina,Walentów, Czarnogłów,Pokrzywnik,Wólka Czarnogłowska, Duchów,Rynia,Głęboczyca,Poręby Nowe, Poręby Stare,Osęczyzna,Brzozowica,Wólka Kokosia,Kąty-Borucza.
Szkoła Podstawowa w Dobrem


3


Drop, Joanin, Wólka Kobylańska, Ruda-Pniewnik Radoszyna, Jaczewek, Modecin, Świdrów, Sąchocin, Nowa Wieś, Marcelin, Makówiec Mały, Makówiec Duży, Kobylanka, Czarnocin, Sołki.
Szkoła Podstawowa w Dropiu


4


Mlęcin, Adamów, Gęsianka , Wólka Mlęcka


Szkoła Podstawowa w Mlęcinie5


Rudzienko, Rakówiec


Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku


Lokalem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego  jest Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Dropiu.


Lokale wyborcze w dniu 9 października 2011 roku będą czynne od godz.7.00 do  godz.21.00.


Wójt Gminy


Krzysztof Radzio

Accessibility