Brak informacji

Wyborcy mogą się zgłaszać do pracy w obwodowych komisjach wyborczych jako uzupełnienie Komisarza Wyborczego.


W załączeniu przesyłam odpowiedni druk.

Accessibility