Brak informacji

 Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Mlęcinie


Mlęcin 51
05-307 Dobre
tel./fax. (025) 752-82-25


Dyrektor szkoły: Jolanta Jastrzębska


  Dane o szkole na rok szkolny 2013/2014


Liczba uczniów w szkole w kl. I-VI: 50
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym: 17
Liczba etatów pedagogicznych: 9,82
Liczba etatów pracowników administracji: 0,33
Liczba etatów obsługi: 1,20


Nauka odbywa się na jedną zmianę.
Zajęcia rozpoczynają się o 8.00, a kończą o 13.25.
Zakończenie zajęć świetlicowych o  13.25.
Uczniowie dowożeni są do szkoły mikrobusem, część dojeżdża autobusami linii BAGS.
W szkole znajduje się 6 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, sala komputerowa i biblioteka.
Liczba wszystkich zajęć edukacyjnych wynosi 189.
Szkoła zapewnia opiekę logopedyczną w wymiarze 5/20.
Szkoła zapewnia korzystanie z obiadów.
W klasach II-III, IV-V prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
Dzieci uczęszczają na religię dwóch wyznań: Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
Sytuacja kadrowa w szkole jest ustabilizowana.
Szkoła zatrudnia 12 nauczycieli z  wykształceniem wyższym magisterskim, 1 – licencjat.
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1 nauczyciel dyplomowany, 9 mianowanych, 2 kontraktowy, 2 stażystów.


W ramach pracy pozalekcyjnej nauczyciele prowadzą kółka zainteresowań oraz zajęcia wspomagające dla uczniów: koło szachowe, Przyjaciół Biblioteki, matematyczne, z języka angielskiego, zajęcia usprawniające grafomotorykę, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.


Realizujemy program ,,Trzymaj formę”- organizatorzy programu: Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności związek Pracodawców, partnerzy programu: MEN, Instytut matki i Dziecka, Instytut Żywności i Żywienia, MSiT, SGGW w Warszawie, AWF w Warszawie.


Rozwinęliśmy i rozwijamy w szkole ze współpracy z rodzicami uczniów wolontariat podejmując akcję ,,Szlachetnej paczki”, ,,Góry grosza”, zbiórkę makulatury, baterii, nakrętek.


Prowadzimy stronę internetową szkoły : www.szkolawmlecinie.szkolnastrona.pl.


Serdecznie zapraszamy.

Accessibility