Brak informacji


 
ZARZĄDZENIE NR 12/2008
WOJTA GMINY DOBRE
z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie powołania komisji mającej przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora


Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu.


Na podstawie art. 36a ust. 5, w związku z art. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. . o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu, powołuje się komisję konkursową w składzie określonym w załączniku do Zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2008
z dnia 28 .kwietnia 2008 r.
Wójta Gminy Dobre


SKŁAD KOMISJI
w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu
Przewodniczący Komisji:
Jacek Sadoch – Przedstawiciel Gminy Dobre
Członkowie Komisji:


1.


Krzysztof Laskowski


– Przedstawiciel Gminy Dobre
2.


Mirosław Koseski


– Przedstawiciel Gminy Dobre
3.


Elżbieta Jolanta Makieła


– Przedstawiciel Kuratora Oświaty
4.


Jolanta Sulborska


– Przedstawiciel Kuratora Oświaty
5.


Teresa Słysz-Szadkowska


– Przedstawiciel Kuratora Oświaty
6.


Anna Wielgo


– Przedstawiciel Rady Pedagogicznej


Szkoły Podstawowej w Dropiu
7.
Regina Śliwa


– Przedstawiciel Rady Pedagogicznej


Szkoły Podstawowej w Dropiu
8.
Alicja Świderska
– Przedstawiciel rodziców


Szkoły Podstawowej w Dropiu
9.
Agata Koseska
– Przedstawiciel rodziców


Szkoły Podstawowej w Dropiu
10.
Roman Jaguścik
– Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej


ZNP Oddział w Mińsku Mazowieckim

Accessibility