Brak informacji

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/09


Wójta Gminy Dobre


z dnia 12 stycznia 2009 roku
w sprawie ustalenia na 2009 rok planów finansowych oświatowych jednostek


budżetowych.
Na podstawie art. 186 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XVIII/130/08


z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2009 rok zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ustala się na 2009 rok plan dochodów budżetowych w kwocie 202 000zł.
1. Przedszkole Publiczne w Dobrem


Dz. 801 r.80104 § 0830 wpływy z usług 40 000zł.


2. Gminny Zespół Administracyjny Szkół


Dz. 801 r.80114 § 0920 pozostałe odsetki 12 000zł.


Dz. 801 r.80148 § 0830 wpływy z usług 150 000zł.
§ 2.
Ustala się na 2009 rok plan wydatków budżetowych w kwocie 6 655 284zł.
1. Szkoła Podstawowa w Dobrem / załączniki nr 1-5 / 2 167 626zł.


2. Szkoła Podstawowa w Dropiu / załączniki nr 6 – 10 / 783 883zł.


3. Szkoła Podstawowa w Męcinie /załączniki nr 11 – 15/ 628 944zł.


4. Przedszkole Publiczne w dobrem / załączniki nr 16 – 18/ 292 565zł.


5. Gimnazjum w Dobrem /załączniki nr 19 – 22/ 1 782 068zł.


6. Gminny Zespół Administracyjny Szkół / załączniki nr 23 – 25/ 1 000 198zł.
§ 3.
Odpowiedzialnym za wykonanie czyni się Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych.
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Accessibility