Brak informacji

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/2009
WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 13 maja 2009 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dobre do


przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu


Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.


Na podstawie art.41 ust.1 i 2 pkt.1i 2 lit.a ustawy z dnia 12 kwietnia


2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu


Rzeczypospolitej Polskiej /jednolity tekst. Dz.U. z 2007r Nr 190 poz.1360 z późn.zm./ oraz Uchwały XXXIV/250/06 Rady Gminy w Dobrem z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy Dobre na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów /Dz.Urz.Woj.Mazowieciekigo Nr 151 poz.5063/ powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Dobre do


przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w składzie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 1.
Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia czynię Sekretarza Gminy.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
/- / Krzysztof Radzio
Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2009


Wójta Gminy Dobre z dnia


13 maja 2009 roku


I.OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w DOBREM.


Lp.


Imię i nazwisko


Miejsce zamieszkania
1.
Marek Szczurowski
Dobre
2.
Anna Dąbrowska
Dobre
3.
Karolina Paczkowska
Dobre
4.
Dorota Jaglińska
Mlęcin
5.
Milena Chróścik
Mlęcin
6.
Agnieszka Mirosz
Dobre
7.
Marcin Sitnicki
Radoszyna
II.OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w DOBREM.


Lp.


Imię i nazwisko


Miejsce zamieszkania
1.
Krzysztof Laskowski
Dobre
2.
Ryszarda Cyran
Czarnogłów
3.
Magdalena Łyziak
Mlęcin
4.
Renata Buga
Mlecin
5.
Jadwiga Wdowiak
Dobre
6.
Jadwiga Wąsak
Pokrzywnik
7.
Katarzyna Bąkowska
Poręby NoweOBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 w DROPIU


Lp.


Imię i nazwisko


Miejsce zamieszkania
1.
Agnieszka Goźlińska
Rudno
2.
Jakub Kalinowski
Dobre
3.
Wioleta Santorek
Dobre
4.
Agnieszka Jaglińska
Mlęcin
5.
Marek Tadeusz Sadoch
Mlęcin
6.
Łukasz Koseski
Dobre
7.
Agnieszka Gadomska
Dobre


IV.OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr w MLĘCINIE.


Lp.


Imię i nazwisko


Miejsce zamieszkania
1.


Barbara Pleszczyńska-


Sobiepanek
Głęboczyca
2.
Dorota Budkiewicz
Mlęcin
3.
Ewa Sadoch
Mlęcin
4.
Bartosz Ryżko
Mlęcin
5.
Łukasz Bartnicki
Mlęcin
6.
Ewa Zych
Poręby Nowe
7.
Małgorzata Gut
Mlęcin

V.OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 5 w RUDZIENKU.


Lp.


Imię i nazwisko


Miejsce zamieszkania
1.
Marzena Szczurowska
Dobre
2.
Aneta Czapska
Dobre
3.
Sylwia Duk
Rudzienko
4.
Zbigniew Sadoch
Mlęcin
5.
Andrzej Kunka
Mlęcin
6.
Magdalena Mirosz
Dobre
7.
Anna Kalinowska
Dobre
Wójt
/- / Krzysztof Radzio

Accessibility