Brak informacji

 


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/09
WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej


Nr 1 w Dobrem, powołanej do przeprowadzenia głosowania


w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych


na dzień 7 czerwca 2009 roku


Na podstawie art.50 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu


Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.z 2007r Nr 190 poz.1360 z późn.zm./, w związku z Zarządzeniem Nr 13/09 Wójta Gminy Dobre z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Dobre do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku, postanawiam:
§ 1.
Odwołać ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w


Dobrem Panią Agnieszkę Mirosz zam.Dobre.
§ 2.
Powołać w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dobrem Panią


Annę Michalczyk.
§ 3.
Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Przewodniczącego


Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dobrem.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
/- / Krzysztof Radzio
Accessibility