Brak informacji

ZARZĄDZENIE Nr 0151/1/08
Wójta Gminy Dobre
z dnia 10 stycznia 2008 roku


w sprawie ustalenia na 2008 rok planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych.


Na podstawie art. 186 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2008 rok zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ustala się na 2008 rok plan dochodów budżetowych w kwocie 205 000zł.


1. Przedszkole Publiczne w Dobrem


Dz. 801 r.80104 § 0830 wpływy z usług 33 000zł.


2. Gminny Zespół Administracyjny Szkół


Dz. 801 r.80114 § 0920 pozostałe odsetki 12 000zł.
Dz. 801 r.80148 § 0830 wpływy z usług 160 000zł.
§ 2.
Ustala się na 2008 rok plan wydatków budżetowych w kwocie 5 772 540zł.
1. Szkoła Podstawowa w Dobrem / załączniki nr 1-5 / 1 954 984zł.


2. Szkoła Podstawowa w Dropiu / załączniki nr 6 – 10 / 659 501zł.


3. Szkoła Podstawowa w Męcinie /załączniki nr 11 – 15/ 504 561zł.


4. Przedszkole Publiczne w dobrem / załączniki nr 16 – 18/ 265 155zł.


5. Gimnazjum w Dobrem /załączniki nr 19 – 22/ 1 426 893zł.


6. Gminny Zespół Administracyjny Szkół / załączniki nr 23 – 25/ 961 446zł.
§ 3.
Odpowiedzialnym za wykonanie czyni się Dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych.
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Accessibility