Brak informacji


ZARZĄDZENIE NR 17/2010
WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 1 czerwca 2010 r.


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Na podstawie 13 ust..4, art.14 ust.1 pkt 3, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) zarządzam, co następuje:§ 1.


Tworzy się Gminne Biuro Spisowe (GBS) do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. w następującym składzie:
1. Sławomir Miąskiewicz – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
2. Agnieszka Roguska – Lider gminny
3. Anna Walewska- Członek
4. Anna Cyran – Członek§ 2.


Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie ”Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010”


§ 3.


Siedzibą Biura jest Urząd Gminy Dobre, który zapewnia obsługę finansowo – organizacyjną Biura.


§ 4.


Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Biura Spisowego.§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Accessibility