Brak informacji


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18/2010WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 08 czerwca 2010 roku 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2010 Wójta Gminy Dobre z dnia


31 maja 2010 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji


Wyborczych w gminie Dobre do przeprowadzenia wyborów


Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień


20 czerwca 2010 roku.


 


Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1 i art.20a ustawy z dnia 27 września


1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /t.j.z dnia 29 kwietnia 2010 roku Nr 72 poz.467/, zarządza się co następuje:


§ 1.Odwołuję ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w


Rudzienku Pana Jakuba Kalinowskiego zam.Dobre .


§ 2.Powołuję w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Rudzienku


Panią Ewę Zych zam.Poręby Nowe.


§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Wójt


Krzysztof Radzio

Accessibility