Brak informacji

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 08 stycznia 2024 roku

w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wólka Kokosia, stanowiącej własność Gminy Dobre.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U z 2023r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam przeprowadzenie pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wólka Kokosia, stanowiącej zabudowaną działkę oznaczoną numerem 467/5 o powierzchni 0,0743 ha za cenę 317.000,00 złotych (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy złotych).

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Agnieszkę Roguską – pracownika Urzędu Gminy Dobre.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Accessibility