Brak informacji

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 08 stycznia 2024 roku

w sprawie: przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rakówiec, stanowiącej własność Gminy Dobre.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U z 2023r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

  • 1

Ogłaszam przeprowadzenie pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rakówiec, stanowiącej niezabudowane działki oznaczone numerami :

784/2 o powierzchni 0,1273 ha za cenę 31.825,00 złotych

785/1 o powierzchni 0,0737 ha za cenę 22.110,00 złotych

948 o powierzchni  0,1171 ha ze cene 35.130,00 złotych

 

  • 2

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Agnieszkę Roguską – pracownika Urzędu Gminy Dobre.

 

  • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2024.

 

 

Załączniki

Accessibility