Brak informacji

Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli plaćówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dobre oraz warunków i sposobu ich przyznania.

Accessibility