Brak informacji

Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobre za rok 2006.

Accessibility