Brak informacji

Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Accessibility