Brak informacji

Uchwała Nr X/58/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 11 paździrnika 2007 roku w sprawie określenia sposobów dokumentowania przez właścicieli nieruchomości wykonywania obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości.

Accessibility