Brak informacji

Uchwała Nr X/59/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 11 paździrnika 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na rok 2007.

Accessibility