Brak informacji

Uchwała Nr XV/105/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobre.

Accessibility