Brak informacji

Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 11 września 2008 roku w sprawie ustanowienia zasad, na jakich będzie przysługiwała dieta przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom.

Accessibility