Brak informacji

Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Accessibility