Brak informacji


Uchwała Nr XXIII/169/09 Rady Gminy w Dobrem z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Dobre, położonej w miejscowości Dobre

Accessibility