Brak informacji


Uchwała Nr XXV/174/09 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

Accessibility