Brak informacji


Uchwała Nr XXV/175/09 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych przedszkoli, punktów i zespołów przedszolnych, prowadzonych na terenie Gminy Dobre przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Accessibility