• Brak kategorii

Uchwala Nr XXVI/186/10 Rady Gminy w Dobrem z marca 2010 roku w sprawie wyrazenia zgody na realizacje przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Dobrem projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Priorytet VII Promocja Integ

Uchwala Nr XXVI/187/10 Rady Gminy w Dobrem z marca 2010 roku w sprawie przyznania dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobre

Protokól XXVI Sesji Rady Gminy

Uchwala Nr XXVI/178/10 Rady Gminy w Dobrem z marca 2010 roku w sprawie zarzadzenia wyborów uzupelniajacych na funkcje soltysa w solectwie Makówiec Duzy

Uchwala Nr XXVI/179/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie funduszu soleckiego na rok budzetowy 2011

Uchwala Nr XXVI/180/10 Rady Gminy w Dobrem z marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na terenie Gminy DOBRE na rok 2010

Uchwala Nr XXVI/181/10 Rady Gminy w Dobrem z marca 2010 roku w sprawie obnizenia wysokosci wskazników procentowych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny, które maja wplyw na obliczanie dodatku mieszkalnego

Uchwala Nr XXVI/182/10 Rady Gminy w Dobrem z marca 2010 roku w sprawie wniosku o przekazanie na wlasnosc gminy Dobre gruntów Skarbu Panstwa polozonych na terenie gminy Dobre

Uchwala Nr XXVI/183/10 Rady Gminy w Dobrem z marca 2010 roku w sprawie wniosku o przekazanie na wlasnosc gminy Dobre gruntów Skarbu Panstwa polozonych na terenie gminy Dobre

Uchwala Nr XXVI/184/10 Rady Gminy w Dobrem z marca 2010 roku w sprawiezminy Regulaminu dotyczacego okreslenia wysokosci oraz szczególowych zasad wyplacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

Uchwala Nr XXVI/185/10 Rady Gminy w Dobrem z marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Dobrem

Accessibility