Brak informacji


Uchwała Nr XXVI/194/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poręby Nowe, stanowiącej własność gmin Dobre w drodze przetargu nieograniczonego.

Accessibility