Brak informacji

Skład Rady Gminy Dobre kadencji 2006 – 2010


1.Chojecki Jakub


2.Chróścik Karol


3.Cyran Mirosław


4.Jagliński Kazimierz


5.Koseski Mirosław


6.Kosim Stanisław


7.Laskowski Krzysztof


8.Paderewski Stanisław


9.RudnikJan – Przewodniczący Rady Gminy


10.Sadoch Jacek


11. Krzysztof Czumaj


12.Sobiepanek Sławomir


13.Szymański Waldemar


14.Zagrodzki Andrzej


15.Zaperta Barbara – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  

Accessibility