Brak informacji

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/108/12 Rady Gminy Dobre z dnia 8 lutego 2012 roku oraz Uchwałą XIV/118/12 z dnia 28 marca 2012 roku
Rada Gminy Dobre podaje skład nowo utworzonej  stałej  Komisji o nazwie : Komisja  Budżetu, Oświaty, Rolnictwa


 


1.Bziuk Andrzej Henryk


2.Chmielewski Piotr


3.Chojecki Jakub


4.Koseski Mirosław Sławomir


5.Kosim Stanisław Paweł


6.Laskowski Krzysztof Wiesław


7.Pawiński Stanisław Wacław


8.Poławski Michał


9.Sitnicki Michał


10.Szczurowski Ryszard Jan


11.Szymański Waldemar


12.Wadas Hanna


13.Wierzba Sławomir


14.Zagrodzki Andrzej


15.Zaperta Barbara Danuta


 


Na przewodniczącego w/w komisji wybrano radnego Waldemara Szymańskiego.


 


Jednocześnie Rada Gminy Dobre informuje ,że likwidacji uległa Komisja Budżetu , Finansów, Planowania i Przemysłu Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska , Ochrony p.poż. i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Oświaty , Kultury , Zdrowia i Spraw Socjalnych .

Accessibility