Brak informacji

W dniu 29 pażdziernika 2008 roku o godzinie 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem odbędzie się wspólne posiedzenie

Komisji   Rady Gminy : Komisji Rewizyjnej .,Ochrony Środowiska ,Ochrony p.poż. i Bezpeiczeństwa Publicznego, Budżetu , Finanasów, Planowania i Przemysłu .
Accessibility