Brak informacji

  Dobre , dnia 2014.01.14


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej


w dniu 21 stycznia 2014 roku o godzinie 9.oo w lokalu Urzędu Gminy


w Dobrem sala konferencyjna .Tematem posiedzenia Komisji będzie


analiza i rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Dobre .


Przewodniczący Komisji RewizyjnejMirosław Koseski

Accessibility