Brak informacji

 Dobre , dnia 2014.01.16
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa w dniu 28 stycznia 2014 roku o godzinie 9 oo w lokalu Urzędu Gminy w Dobrem sala konferencyjna z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Spotkanie z Panią Jolantą Czerniawską i omówienie funkcjonowania NZOZ w nowej strukturze organizacyjnej .


2.Rozpatrzenie pism z ostatniej sesji Rady Gminy :


    a/ spotkanie z przedstawicielami firmy PILE ELBUD Kraków oraz z mieszkańcami miejscowości Rudno Rąbierz Kolonia , Duchów w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 110kV,


    b/spotkanie w sprawie dróg wewnętrznych w miejscowości Rakówiec ,


    c/rozpatrzenie pozostałych pism ,


3.Omówienie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Dobre.


4.Sprawy różne .


Przewodniczący Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa


Waldemar Szymański

Accessibility