Brak informacji


Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu , Oświaty ,


Rolnictwa w dniu 10 marca 2014 roku o godzinie 9 00 w lokalu


Urzędu Gminy w Dobrem sala nr 1 z następującym porządkiem


posiedzenia :


1.Analiza dokumentów w sprawie wydania decyzji przez Wójta Gminy Dobre


o ustalenie warunków zabudowy o planowaną lokalizację instalacji fotowoltaicznej o mocy wytwórczej 1 MWp jako źródło energii elektrycznej


na działkach nr 84/1 i 84/2 w miejscowości Radoszyna gmina Dobre.


2.Rozpatrzenie pism z sesji Rady Gminy z dnia 5 lutego 2014 roku.


a/rozpatrzenie protestu mieszkańców Rąbierzy Kolonii w sprawie linii 110 kV,


3.Analiza i rozpatrzenie wniosku formalnego w sprawie likwidacji GZAS .


4.Analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy .


5.Sprawy różne .

Przewodniczący Komisji


Budżetu , Oświaty , RolnictwaWaldemar Szymański
Accessibility