Brak informacji

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej kadencji 2014-2018


1. Sławomir Wierzba ,


2. Zaperty Krzysztof  –  Przewodniczący Komisji


3. Sadurski Piotr ,


4. Wielechowska Dorota ,


5.Wadas Hanna .

Accessibility