Brak informacji

GKI.7616/10/08/09                                          Dobre, dn.12.01.2009r


 


 


 


 


 


 


                                                            Z A W I A D O M I E N I E


 


Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja centrum Dobrego”.


 


Z materiałami tymi może się Pan/i/ zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 8 (czynny: poniedziałek- piątek w godz. 8.00- 16.00, środy do 18.00), w terminie 7 dni od daty otrzymania(obwieszczenia) iniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania.


 


 


 


                                                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy


                                     Krzysztof Radzio


 


 


 


 


 


 


 


 

Accessibility