Brak informacji

 

GKI.7616/2/08


Dobre, dn. 11.01.2008r

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów, na odcinku: od km 43+846 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) do km 60+296, na terenie gmin: Stanisławów i Dobre, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego”.


Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Dobre.


Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).


W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania obwieszczenia w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).

Accessibility