Brak informacji


 


GKI.7331/15-7/10 Dobre, dn. 06.09.2010r


 


O B W I E S Z C Z E N I EWójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w dniu 06.09.2010 roku zostało wydane postanowienie GKI.7331/15-7/10 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakład Przetwórstwa Mięsnego w ramach działalności rzemieślniczej”. W dniu 02.09.2010 roku Inwestor przedłożył Raport o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.


Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).
 


 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectwa Dobre I.

Accessibility