Brak informacji

 

GKI.605.7.2011 Dobre, dn. 11.08.2011r
O B W I E S Z C Z E N I EWójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w dniu 11.08.2011 roku zostało wydane postanowienie GKI.605.7.2011 o wznowieniu zawieszonego postępowania prowadzonego w sprawie „nielegalnego składowiska azbestu we wsi Sołki powiat Mińsk Mazowiecki”.


Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Sołki.Accessibility