Brak informacji

Uchwały podatkowe i stawki podatków na 2016 r.


Stawka podatku leśnego na 2016 r. z 1 ha lasu wynosi 36,30 zł.
Terminy płatności:
– osoby fizyczne do dnia 15.03, 15.05, 15.09, 15.11
osoby fizyczne składają informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym
– osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca
osoby prawne składają deklarację do dnia 15 stycznia


Stawka podatku rolnego na 2016 r.:
Z 1 ha przeliczeniowego 107,50 zł.
Z 1 ha fizycznego             215,00 zł.
Terminy płatności:
osoby fizyczne i prawne do dnia 15.03, 15.05, 15.09, 15.11.
Osoby fizyczne składają informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym, a osoby prawne składają deklarację do dnia 15 stycznia.


Stawki podatku od nieruchomości na 2016 r. wg. uchwały z załączników.
Terminy płatności:
osoby fizyczne do dnia 15.03, 15.05, 15.09, 15.11
Osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
Osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31.01.
osoby prawne składają deklarację do dnia 31 stycznia


W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. 15 marca.

Nr konta Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010


 

Accessibility