Brak informacji

Uchwały podatkowe i stawki podatków na 2018 r.


Stawka podatku leśnego na 2018 r. z 1 ha lasu wynosi 37,84 zł.
Terminy płatności: 
– osoby fizyczne do dnia 15.03, 15.05, 15.09, 15.11
osoby fizyczne składają informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym
– osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca
osoby prawne składają deklarację do dnia 15 stycznia, zmiany w terminie 14 dni.


Stawka podatku rolnego na 2018 r.:
Z 1 ha przeliczeniowego 107,50 zł.
Z 1 ha fizycznego             215,00 zł.


Terminy płatności: 
osoby fizyczne i prawne do dnia 15.03, 15.05, 15.09, 15.11. 
Osoby fizyczne składają informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym, a osoby prawne składają deklarację do dnia 15 stycznia, zmiany w terminie 14 dni.


Stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. wg. uchwały z załączników.
Terminy płatności: 
osoby fizyczne do dnia 15.03, 15.05, 15.09, 15.11
Osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
Osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31.01.
osoby prawne składają deklarację do dnia 31 stycznia, zmiany w terminie 14 dni.


W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. 15 marca.

Nr konta 
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010

Accessibility