Brak informacji

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2021 roku


Wójt Gminy Dobre informuje,że producent rolny który chce odzyskać w 2021 roku zwrot akcyzy na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego- ustawa z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019r. poz. 2188)


? w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni


wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021 r., oraz należy złożyć dokument z AR i MR stwierdzający liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła


? w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.,oraz należy złożyć dokument z AR i MR stwierdzający liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła


w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.


Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:


100,00  * ilość ha użytków rolnych


oraz


30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek


przeliczeniowych bydła


Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokości zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Pieniądze wypłacane będą w terminach:


1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie


1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.


Obowiązujące wzory wniosku w raz z załącznikami o zwrot akcyzy w 2021r. do otrzymania pok 18 lub na stronie BIP gminy Dobre https://gminadobre.bip.net.pl – menu w zakładce prawo lokalowe podatki i formularz – artykuły :


Załącznik 1 wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego składany w miesiącu  luty 2021 r .pdf


Załącznik 2 zestawienie faktur na wnioski składane w miesiącu – lutym 2021 r.


Załącznik 3 oświadczenie rolnika


Załącznik 4 wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego składany w miesiącu  sierpień 2021 r. pdf


Załącznik 5 zestawienie faktur na wnioski składane w miesiącu – sierpniu 2021 r.


Załącznik 6 oświadczenie rolnika


Wójt


Tadeusz Gałązka


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju


napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.


Accessibility