Brak informacji

UWAGA ROLNICY !!!ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 
2022 roku

WNIOSKI SKŁADAMY W URZĘDZIE GMINY DOBRE
W TERMINIE od dnia 
1 LUTEGO 2022r. do dnia 28 LUTEGO 2022r.
wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od
1 SIERPNIA 2021r. do 31 STYCZNIA 2022r.


oraz jeżeli rolnik posiada bydło, zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2021 roku.


W 2022 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.


Limit zwrotu podatku w 2022 roku wynosi kwotę 110,00 zł * ilość powierzchni użytków rolnych oraz 40,00zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, którym został złożony wniosek o zwrot podatku.


Obowiązujące formularze wniosku o zwrot podatku wraz z załącznikiem- zestawienie faktur na termin składania wniosków w miesiącu luty 2022 r., można pobrać w urzędzie Gminy Dobre ul. Kościuszki 1, pokój 18 lub na stronie BIP gminy Dobre https://gminadobre.bip.net.pl – menu w zakładce prawo lokalowe podatki i formularze artykuły, Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl


Obowiązuje złożenie oświadczenia do wniosku o zwrot akcyzy o prowadzeniu działalności rolniczej

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25 757 11 90 w 33 Dominika Flaga, Renata Szuba


Accessibility