Brak informacji

Uchwały podatkowe i stawki podatków na 2020 r.
Stawka podatku leśnego na 2020 r. z 1 ha lasu wynosi 41,80 zł.


Terminy płatności:
– osoby fizyczne do dnia 15.03, 15.05, 15.09, 15.11
osoby fizyczne składają informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym
– osoby prawne do dnia 15 każdego miesiąca -terminy płatności
osoby prawne składają deklarację do dnia 15 stycznia, zmiany w terminie 14 dni


Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym


Stawka podatku rolnego na 2020 r.:
Z 1 ha przeliczeniowego wynosi 122,50 zł.
Z 1 ha fizycznego             wynosi 245,00 zł.


Terminy płatności:
osoby fizyczne i prawne do dnia 15.03, 15.05, 15.09, 15.11.
Osoby fizyczne składają informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym, a osoby prawne składają deklarację do dnia 15 stycznia, zmiany w terminie 14 dni


Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym


Stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. wg. uchwały Nr VIII/78/19 dnia 13.11.2019r. w załączniku.
Terminy płatności:
osoby fizyczne do dnia 15.03, 15.05, 15.09, 15.11
Osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
Terminy płatności – osoby prawne do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31.01.
osoby prawne składają deklarację do dnia 31 stycznia, zmiany w terminie 14 dni


Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.


W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. 15 marca.


Nr konta bankowego  Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział Dobre 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010


Informacje i deklaracje wraz z załącznikami składa się na określonych wzorach w rozporządzeniach Ministra Finansów z 2019roku ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej :


1. Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)oraz deklaracja (DN-1) na podatek od nieruchomości


Dz .U. z 14.06.2019r. poz. 1104,


2.Informacji o gruntach (IR – 1) oraz deklaracji( DR-1) na podatek rolny Dz. U. z 14.06. 2019r. poz.1105,


3. Informacji o lasach (IL-1) oraz deklaracji(DL-1) na podatek leśny Dz. U. z 17.06.2019r. poz.1126


Informacje i deklaracje wraz z załącznikami składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów z 2019roku ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej :


1. Informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny Dz. U z 21.06.2019r. poz.1153,


2. Informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny Dz. U z 21.06.2019r. poz.1154,


3. Informacji o nieruchomościach oraz deklaracje na podatek od nieruchomości Dz. U. z 26.06.2019r. poz.1185


 


Wzory formularzy są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem:https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Accessibility