Brak informacji

Zwrot akcyzy za paliwo dla rolników

UWAGA ROLNICY !!!

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – II TERMIN

I N F O R M A C J A

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

————————————————————————————————————–
1 Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON
2 Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

 

Producenci rolni, którym zwiększy się limit w związku z posiadanymi „nowymi” zwierzętami tj. kozy, owce, świnie i konie MUSZĄ złożyć jednocześnie dwa wnioski- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (stary druk)  oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (nowy druk) wraz z pozostałymi dokumentami tj. wykazem faktur, formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, zaświadczeniami z ARiMR (w przypadku hodowli kóz, owiec i świń) i w przypadku hodowców koni oświadczenia o DJP koni.

Obowiązujące formularze wniosku o zwrot podatku można pobrać w urzędzie Gminy Dobre ul. Kościuszki 1,                  pokój 18  lub na stronie BIP gminy Dobre https://gminadobre.bip.net.pl – menu w zakładce prawo lokalne podatki i formularze.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25 757 11 90 w 33.

 

Załączniki

Accessibility