Brak informacji


Zawiaidomienie, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku  dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej; zlokalizowane jw  Rudzienko, Gmina Dobre


Accessibility