Brak informacji

Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Accessibility