Brak informacji

AZBEST


OGŁOSZENIE  Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że zadanie pod nazwą: „”Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 45.220,68 zł”

Accessibility