Brak informacji

OBWIESZCZENIE


Gminnej Komisji  ds. Referendum w Dobrem z dnia 13 marca 2008 roku


Gminna Komisja do spraw  Referendum w Dobrem na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 marca 2008 roku ukonstytuowała się następująco:


Przewodniczący – Anna Walewska
Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Miąskiewicz
Członkowie:
– Jan Sabak
– Anna Kalinowska
– Anna Kacak
– Krzysztof Kozłowski
– Jacek Sadoch
– Stanisław Paderewski


Przewodniczący Gminnej Komisji ds Referendum
Anna Walewska

Accessibility