Brak informacji

                                                                          Dobre, dn. 02.10.2012r.


GKI.6220.3.2012                                        


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


         Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że na wniosek Pana Andrzeja Zagrodzkiego zam. Sołki 7, 05 – 307 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na:


 


„budowie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o nr ewidencyjnym 53/2 w miejscowości Sołki, gmina Dobre”


 


         Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).


         W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania obwieszczenia w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).


 


 


 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


1.      zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


2.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


3.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Sołki.


 

Accessibility